Lista Kablowa

Możliwości programu

„Lista kablowa” umożliwia obliczenia w układach TN-C, TN-C-S, TN-S do 1kV:

 • dla transformatorów o mocy do 2,5 MVA.
 • prądów szczytowych do 4000 A,
 • zabezpieczeń:
   - zwłocznych,
   - szybkich,
   - dobór automatyczny lub ręczny, (przy doborze automatycznym program wybiera w zakresie wybranego wczesniej typu zabezpieczenia)
 • obliczenia dla obwodów jedno i trójfazowych,
 • przekrojów kabli od 1,5mm2 do 300m2:
   - miedzianych lub aluminiowych,
   - w izolacji PCV lub XLP,
   - wielożyłowych lub pojedynczych z dowolnie wybieraną piątą żyłą,
   - wieloktotnośc żył na jedna fazę,
   - dla wszystkich sposobów ułożenia od A1 do G,
   - z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego równoległego ułożenia od 0,38 do 1,11 (dla D od 0,38 do 1,22),
   - z uwzględnieniem % obciążenia linii kablowej i przewidzenia odpowiedniego zapasu,
 • spadków napięcia,
 • sprawdzenia warunków samoczynnego wyłączenia zasilania dla t = 0,4 ; 0.2 ;5 sek.,
 • sprawdzenie skuteczności przed skutkami przeciążeń,
 • obliczanie zwarć jedno i trójfazowych.
 • podawanie procentowego obciążenia kabla,
 • prosta i czytelna obsługa programu,
 • przejrzysta struktura,
 • intuicyjne podpowiedzi dla prawidlowego wyboru,
 • stworzenie listy kablowej w kilka minut,
 • obliczenia dla 3 poziomów,
 • jednoczesna praca z wieloma obwodami,
 • natychmiastowe obliczenia,
 • bilansowanie poszczególnych poziomów,
 • pomoce przy wyborze odpowiednich współczynników,
 • zapis stworzonej listy do pliku własnego formatu .plk,
 • wielokrotna możliwość powrotu do obliczeń,
 • możliwość ingerencji w każdy poziom, np. przy zmianie przekroju na poziomie I program dokonuje automatycznych przeliczeń dla poziomów niższych,
 • czytelny wydruk lub zapis do pliku PDF(nie dostepne w wersji demo),
 • jego atrakcyjna cena.

Program umożliwia tworzenie listy kablowej składającej się z trzech poziomów odbiorów (rozdzielnic):

 1. Pierwszy poziom, który najczęściej jest obwodem zasilającym rozdzielnicę główną zasilaną bezpośrednio z transformatora,
 2. Drugi poziom rozdzielnic pośredniczących w układzie zasilania rozdzielnice trzeciego stopnia, rozdzielnic docelowych i odbiorów
 3. Trzeci poziom, rozdzielnic docelowych i odbiorników indywidualnych.

Oczywiście opisane wyżej zastosowanie jest przykładowe. Poszczególne poziomy mogą być wykorzystane w dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest wprowadzenie mocy transformatora w stacji transformatorowej i wypełnianie połączeń na kolejnych poziomach.

Normy

Podstawa opracowania programu:

 1. PN-IEC 60364 – 5 – 523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 2. PN-IEC 60364 – 5 – 54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
 3. PN-IEC 60364 – 5 – 52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
 4. PN-IEC 60364 – 4 – 41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 5. DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V. Berlin, VDE-Verlag.
 6. DIN VDE 0298 Verwendung von Kabeln und isolierten Leichtungen fur Starkstromanlagen. Berlin VDE-Verlag 1998.

Widok pierwszego poziomu

Widok pierwszego poziomu

Widok drugiego poziomu

Widok drugiego poziomu

Widok trzeciego poziomu

Widok trzeciego poziomu

Widok wszystkich poziomów

Widok wszystkich poziomów

Wynik obliczeń

Wynik obliczeń