Lista Kablowa

Licencja

§ 1

Przedmiotem licencji jest uprawnienie do instalacji, uruchomienia, u┼╝ytkowania wy┼é─ůcznie jednej kopii programu komputerowego Lista Kablowa wyprodukowanego przez Eko Elprom wraz z materia┼éami towarzysz─ůcymi, zwanego w dalszej cz─Ö┼Ťci umowy Oprogramowaniem.

§ 2

Licencjodawca zobowi─ůzuje si─Ö do udzielenia niewy┼é─ůcznej i niepodlegaj─ůcej przeniesieniu licencji na korzystanie z programu Lista Kablowa.

§ 3

Licencjodawca o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguj─ů mu wy┼é─ůczne autorskie prawa maj─ůtkowe do oprogramowania wraz z materia┼éami towarzysz─ůcymi oraz, ┼╝e nie s─ů one obci─ů┼╝one prawami, ani roszczeniami osób trzecich.

§ 4

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upowa┼╝nienia do niewy┼é─ůcznego korzystania z Programu na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji: uprawnienie do instalacji, uruchomienia i u┼╝ytkowania wy┼é─ůcznie jednej kopii Oprogramowania. Do uruchomienia kolejnych kopii nale┼╝y wykupi─ç kolejne licencje.

§ 5

 1. Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie mo┼╝e:
  • odsprzedawa─ç, wynajmowa─ç, wydzier┼╝awia─ç, u┼╝ycza─ç lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnia─ç Oprogramowania,
  • dekompilowa─ç, zmienia─ç lub w jakikolwiek inny sposób ingerowa─ç w Oprogramowanie,
  • zmieni─ç szaty graficznej Oprogramowania do tego stopnia ┼╝eby nie przypomina┼éa pierwowzoru
  • tworzy─ç Oprogramowania pochodnego,
  • dokonywa─ç t┼éumacze┼ä,
  • wprowadza─ç zmian do instrukcji,
  • usuwa─ç lub zas┼éania─ç znaków towarowych umieszczonych na Oprogramowaniu i jego kopiach.
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do sporz─ůdzenia jednej kopii zapasowej Oprogramowania dla celów archiwalnych, która nie mo┼╝e by─ç jednocze┼Ťnie u┼╝ywana.
 3. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania tylko i wy┼é─ůcznie na potrzeby w┼éasnego przedsi─Öbiorstwa.
 4. Licencjobiorca mo┼╝e dokona─ç cesji praw do oprogramowania, wy┼é─ůcznie po uzyskaniu zgody licencjodawcy.
 5. W razie ra┼╝─ůcego naruszenie przez licencjobiorc─Ö postanowie┼ä umowy Licencjodawca b─Ödzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 6. Nieprzestrzeganie przez licencjobiorc─Ö postanowie┼ä umowy b─Ödzie stanowi─ç podstaw─Ö do dochodzenia roszcze┼ä na drodze s─ůdowej.

§ 6

W razie naruszenia przez Licencjobiorc─Ö postanowie┼ä niniejszej umowy Licencjobiorca b─Ödzie odpowiedzialny za szkod─Ö, któr─ů wyrz─ůdzi┼é Licencjodawcy w pe┼énej wysoko┼Ťci.

§ 8

Czas trwania licencji strony ustalaj─ů wspólnie na czas nieokre┼Ťlony.

§ 9

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody b─Öd─ůce nast─Öpstwem u┼╝ywania b─ůd┼║ niemo┼╝no┼Ťci u┼╝ywania Oprogramowania z wyj─ůtkiem szkody któr─ů Lencjodawca móg┼éby wyrz─ůdzi─ç Licencjobiorcy umy┼Ťlnie. Licencjodawca nie gwarantuje, ┼╝e program w pe┼éni spe┼éni wymagania licencjobiorcy, lub ┼╝e program jest pozbawiony b┼é─Ödów oraz nie gwarantuje, ┼╝e program b─Ödzie dzia┼éa┼é bez przeszkód.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si─Ö odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

§ 12

S─ůdem pierwszej instancji wy┼é─ůcznie w┼éa┼Ťciwym do rozpoznania sporów wynikaj─ůcych z niniejszej umowy b─Ödzie w┼éa┼Ťciwy rzeczowo s─ůd dla miejsca siedziby Licencjodawcy.